ANBI status

Stichting Shenpen Nederland is bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zonder winstoogmerk - ANBI Stichting Shenpen, Zutphen. Het fiscaal nummer is 8144.02.550.

Door de ANBI status kunnen donateurs hun donaties aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Ga voor meer informatie naar

Of neem contact op met shenpen@xs4all.nl

U kunt uw gift overmaken op:

Stichting Shenpen

NL71 INGB 0009 3079 29

o.v.v. gift (eventueel waarvoor u precies wilt geven)