Shenpen

Eerst aan anderen denken legt de basis voor blijvende vrede.

Shenpen is een wereldwijd netwerk van vrijwilligersorganisaties die het werk ondersteunen van Dzogchen Shri Senha Charitable Society (DSSCS), een in India geregistreerde charitatieve stichting. DSSCS richt zich vooral op projecten voor gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke ondersteuning voor de Tibetaanse gemeenschap, en voor de plaatselijke Indiase gemeenschap in Dhondenling, in de provincie Karnataka in Zuid-India. Onder leiding van Dzogchen Rinpoche heeft de internationale sangha de stichting Shenpen gevestigd in de Verenigde Staten, Australië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland en Groot-Brittannië.

Shenpen steunt ook het behoud van het unieke spirituele erfgoed van Tibet en verzorgt de jaarlijkse internationale onderwijsreizen van Dzogchen Rinpoche.

Het woord shenpen stamt van het Tibetaanse shen la phenpa, wat letterlijk betekent “goed doen voor anderen”. Het leven van Dzogchen Rinpoche staat in dienst van de charitatieve projecten. Hij werkt met niet aflatende toewijding om de kwaliteit van leven van talloze mensen te verbeteren. Hij zet zijn wijsheid om in daden en laat zo zijn studenten zien dat hun leven een positief verschil kan maken en blijvend goed voor anderen kan brengen.

Shenpen Nederland is in 2001 opgericht en is sinds 1 januari 2008 een geregistreerde non-profit liefdadigheidsorganisatie (ANBI - Stichting Shenpen, Zutphen). Onder bepaalde voorwaarden is een schenking aan Stichting Shenpen aftrekbaar van de belasting. Stichting Shenpen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09125171.