Zijne Eminentie de 7e Dzogchen Rinpoche, Jigme Losel Wangpo

Z.E. Dzogchen Rinpoche

Zijne Eminentie de 7e Dzogchen Rinpoche, Jigme Losel Wangpo, is één van de belangrijkste lama's binnen de Tibetaans Boeddhistische traditie en een autoriteit op het gebied van beoefening en studie van de Dzogchen overdrachtslijn. Hij onderwijst zowel kloosterlingen als lekenstudenten over de hele wereld. Dzogchen Rinpoche is in 1964 in Sikkim geboren en is door Zijne Heiligheid de 4e Dodrupchen Rinpoche, Thupten Trinley Palzang, herkend als de houder van de Dzogchen overdrachtslijn. Dit is onmiddellijk bevestigd door Zijne Heiligheid de 14e Dalai Lama,Tenzin Gyatso. Op 8 oktober 1972 werd de installatie van Dzogchen Rinpoche in het Koninklijk Paleis in Gangtok, Sikkim, volgens de authentieke Dzogchen traditie geleid door Zijne Heiligheid de 4e Dodrupchen Rinpoche.

Toen hij een jonge tulku was werd Dzogchen Rinpoche onderwezen door Z.H. Dodrupchen Rinpoche en Khenpo Rahor Thupten in het authentieke onderricht en de rituelen van de Dzogchen traditie. De Dzogchen Rinpoches en de Dodrupchen Rinpoches herkennen elkaar over en weer om zo de authentieke voortzetting van de overdrachtslijn te verzekeren. Deze relatie is van historisch belang en exclusief; deze twee grote lama's zijn de uiteindelijke houders van het inzicht van de Dzogchen traditie.

In 1976 ging Dzogchen Rinpoche studeren aan de Boeddhistische School voor Dialektiek in Dharamsala, waar hij zeven jaar intensief werd getraind in zowel het Nyingma- als Gelug-onderricht van het Tibetaans Boeddhisme. Dzogchen Rinpoche's opleiding stond onder het persoonlijk toezicht van Z.H. de Dalai Lama en veel andere grote meesters, waaronder Z.H. Dudjom Rinpoche, Z.H. Dilgo Khyentse Rinpoche en Z.H. Trulshik Rinpoche. Zelden heeft een jonge lama zo'n grondige studie afgerond. Dzogchen Rinpoche staat dan ook bekend om zijn prestaties zowel als geleerde als debater. Toen hij pas 19 jaar oud was kreeg hij, omdat hij zich talloze beroemde teksten van het Tibetaans Boeddhisme eigen had gemaakt, de titel Rabjampa [Meester van het Tibetaans Boeddhisme].

Vanwege de verwoesting van het Dzogchen Klooster tijdens de Culturele Revolutie in Tibet in de jaren vijftig, verplaatsten Dzogchen Rinpoche en zijn vader,Tsewang Paljor, de zetel van het klooster naar de Dhondenling nederzetting in Zuid-India. Zij begonnen daar op verzoek van Z.H. de Dalai Lama met de heroprichting van het Dzogchen Klooster.

Voor met de bouw kon worden begonnen, werd het land door de plaatselijke Tibetaanse vluchtelingen bouwrijp gemaakt, zodat de funderingen voor het gebouw gelegd konden worden. Toen begonnen Dzogchen Rinpoche en zijn familie met de hulp van de Eerwaarde Gen Rangjung, een groot beoefenaar die student was bij de vijfde Dzogchen Rinpoche en dienaar van de zesde en zevende Dzogchen Rinpoche, met het werven van fondsen voor de nieuwe gebouwen. Eind tachtiger jaren begonnen de bouwwerkzaamheden en nu, na bijna dertig jaar is het Dzogchen klooster één van de meest invloedrijke instellingen binnen de Nyingma traditie. Het klooster breidt zich nog steeds uit. Monniken uit Tibet, Nepal en Bhutan maken de verre reis naar Zuid-India om te kunnen leven en studeren in het Dzogchen klooster.

Dzogchen Rinpoche heeft over de hele wereld studenten die het Dzogchen onderricht bestuderen en beoefenen, in het bijzonder de Dzogchen Khandro Nyingthig, samengesteld door de grote 3e Dzogchen Rinpoche, Ngedön Tendzin Zangpo. De internationale sangha steunt het charitatieve werk van de in 1995 door Dzogchen Rinpoche opgerichte Dzogchen Shri Senha Charitable Society (DSSCS). Shenpen is een netwerk van organisaties onder de paraplu van DSSCS en heeft als doel mensen onvoorwaardelijk te helpen. Shenpen is gevestigd in de V.S., Australie en in Europa.

Ga voor meer informatie naar de website van Gyalwa Dzogchenpa.