Dzogchen klooster

Het Dzogchen klooster in Zuid-India is de Magön [moederklooster] van de Dzogchen traditie en heeft de leiding over 280 zusterkloosters in Tibet, Nepal en Bhutan. Het staat wereldwijd bekend als een toonaangevend instituut voor traditionele scholing en authentieke rituele beoefening. Op deze manier blijft de ononderbroken overdrachtslijn van Padmasambhava en de Dzogchen Khandro Nyingthig behouden.

Het Dzogchen klooster in Tibet is in 1684 gesticht door Pema Rigdzin, de 1e Dzogchen Rinpoche, een vooraanstaand Dzogchen meester, die werd beschouwd als de belichaming van het Dzogchen onderricht. Veel beroemde meesters studeerden aan de Shri Singha Shedra, de universiteit van het Dzogchen klooster. Veel van deze grote Dzogchen meesters waaronder Paltrül Rinpoche, schrijver van het beroemde spirituele werk De woorden van mijn volmaakte leraar, zijn er langdurig in retraite geweest.

De geleidelijke vernietiging van het Dzogchen klooster in Tibet begon in de vijftiger jaren en zette door tijdens de Culturele Revolutie. Zijne Heiligheid de 14e Dalai Lama, Tenzin Gyatso, heeft Zijne Eminentie Dzogchen Rinpoche en diens vader, Tsewang Paljor, gevraagd het Dzogchen klooster in Zuid-India te herbouwen. De bouwwerkzaamheden stonden onder leiding van Tsewang Paljor, een deskundige op het gebied van traditionele Tibetaanse architectuur en landschapskunde.

Vandaag de dag herbergt het Dzogchen klooster in Zuid-India 200 monniken en is een bloeiend centrum van boeddhistisch leven. In 1992 is het door Z.H. de Dalai Lama officieel geïnaugureerd. Talloze grote lama's geven er regelmatig onderricht, waaronder alle hoofden van de vier belangrijkste scholen binnen het Tibetaans Boeddisme, Z.H. Penor Rinpoche, Z.H. Sakya Trinzin en Z.H. de 17e Karmapa. Door de niet aflatende inspanningen van Dzogchen Rinpoche de Dzogchen overdrachtslijn te behouden, wordt momenteel de kloostertempel gerenoveerd. Dit gebeurt mede volgens eeuwenoude Indiase architectuurvoorschriften die ook zijn gebruikt voor het erfgoed in Ajanta en de Ellora grotten in India. De Dzogchen kloostertempel is het kloppend hart van de gemeenschap. De continue gebeden en beoefening door de kloostersangha zijn een bron van zegeningen voor iedereen.

Ga voor meer informatie naar de website van Gyalwa Dzogchenpa.

Aanvragen van gebeden in het Dzogchen klooster

Het is bekend dat traditionele Tibetaanse gebeden een positieve werking hebben op het verbeteren en gezondheid en het wegnemen van belemmeringen.

Ga naar de Gyalwa Dzogchenpa website om gebeden aan te vragen.